Privacy Beleid Kitten Te Koop

Dit is de website van Kitten Te Koop

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch noch uw domeinnaam, noch uw e-mailadres.
Bij een bezoek aan onze website bewaren wij:
- uw e-mailadres als u boodschappen/vragen plaatst op deze website
- de gegevens die u zelf in het invulformulier invoert
Deze informatie wordt gebruikt voor intern gebruik en om de inhoud van de website te verbeteren. De informatie kan in een later stadium
door Kitten Te Koop voor commerciële doeleinden (behalve indien u daar bezwaar tegen maakt – zie verder) worden gebruikt.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met derden op internet.

Wij hebben de nodige veiligheidsmaatregelen ingevoerd om het verlies, het onrechtmatig gebruik of de wijziging te voorkomen van nformatie die wij ontvangen op onze site.


Hoe neemt u contact met ons op in verband met ons privacybeleid ?

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:
- Per email: info@kittentekoop.nl
- Per telefoon: (+31) 06-466 120 63

Over communicatie per e-mail

Als u in de toekomst geen e-mails wenst te ontvangen van Kitten Te Koop, kunt u contact met ons opnemen op het hierboven vermelde adres.
Wij kunnen de e-mailadressen van onze relaties doorgeven aan organisaties waarmee wij contractueel verbonden zijn en die producten of diensten aanbieden die u zouden kunnen interesseren. Als u wenst dat uw e-mailadres niet meegedeeld wordt aan andere bedrijven of organisaties, gelieve ons te contacteren op het hierboven vermelde adres.

Over communicatie per telefoon

Als u ons uw telefoonnummer meedeelt via het web, zal Kitten Te Koop alleen telefonisch contact met u opnemen als dit nodig is om te informeren over de advertentie(s) die u op de website geplaatst heeft.

Tot de volgende instanties/adressen kunt u zich wenden wanneer u geen geadresseerd reclamedrukwerk, commerciële telefoontjes of
e-mails (meer) wenst te ontvangen:-
info@kittentekoop.nl

Kitten Te Koop kan de consumenteninformatie gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet voorzien zijn in ons « privacy-beleid ». In dat geval, zullen wij contact met u opnemen alvorens uw gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om u op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om u de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Als u toegang wenst tot deze informatie, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Op verzoek bieden wij de bezoekers van onze site de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve u contact met ons op te nemen op het hierboven vermelde adres.

Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neem dan contact op met Kitten Te Koop, op het hierboven vermelde adres.